Prodej a prodejci

Dodací podmínky pro přímý prodej od firmy CITEL:

 

Objednávky a dodávky:

 

Firma CITEL přijímá objednávky na své výrobky v písemné formě - nejlépe prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) na adresu  citel@citel.cz.

 

Zboží, které je na skladě v Praze je zasíláno během 2 - 3 pracovních dnů prostřednictvím České pošty (obchodní balík) na udanou adresu odběratele.

Zboží, které není na skladě v Praze, avšak je na skladě v centrálním skladě v Německu, má dodací lhůtu asi 5 - 7 pracovních dnů.  Pro urychlení dodávky nebo v případě velkých zásilek je možné zaslat zásilku z centrálního skladu v Německu přímo k odběrateli - dopravu zajišťuje v tomto případě firma DPD a na její webové stránce (www.dpd.cz) je možné sledovat pohyb zásilky (po zadání čísla balíku).

V případě obdržení poškozené nebo nekompletní zásilky je zapotřebí, aby odběratel o této skutečnosti informovat dodavatele bez zbytečného prodlení, v opačném případě  nemusí dodavatel reklamaci uznat.

 

Ceny:

 

Ceník Vám rádi zašleme na vyžádání.  Veškeré ceny jsou zásadně bez DPH, franko sklad Praha. Rabaty se určují individuálně s ohledem na typ odběratele a velikost objednávek. Balné + poštovné činí 140 Kč za zásilku.

 

Platba: 

 

Pro nové obchodní případy požadujeme platbu předem (na předfakturu) nebo zboží zašleme na dobírku. Pro opakované případy je platba na fakturu, standardní lhůta splatnosti je 2 týdny (je možné se dohodnout i jinak).

Bez ohledu na to, zda je zásilka se zbožím odeslána z pražské pobočky CITEL nebo přímo z centrálního skladu v Německu, jsou daňové doklady (faktury) vystavovány z Prahy v Kč a odběratel  je hradí bance uvedené na faktuře v ČR.

Pro velké zakázky může dodavatel stanovit úvěrový limit (tj. maximální objem faktur vystavených dodavatelem a současně neuhrazených odběratelem). Dojde-li k překročení tohoto limitu, může dodavatel požadovat za objednávky nad rámec úvěrového limitu platbu předem. 

 

Převod vlastnictví ke zboží

 

Zboží zůstává až do úplného zaplacení  majetkem firmy CITEL.

 

Záruční podmínky

 

Firma CITEL 2CP je držitelem certifikátu ISO 9002 a na všechny produkty má vydané prohlášení o shodě (CE certifikát). Záruka je 24 měsíců od data prodeje, pro svodiče přepětí vyrobené technologií VG činí záruční lhůta 10 let ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozené svodiče a na chyby způsobené nesprávnou instalací.

Na případ zničení svodiče účinkem přepětí se záruka nevztahuje (jedná se o správnou funkci svodiče). Svodiče smí instalovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací.

 

Reklamace

 

Veškeré reklamace je nutno uplatnit bez zbytečných odkladů a pokud je to možné, reklamované zboží vložit do původních obalů. V případě uplatňování záruky (reklamace) odběratel přiloží písemný reklamační protokol, ve kterém uvede dodavateli veškeré technické podrobnosti, které vedly k uplatnění záruky včetně údajů o případném koncovém zákazníkovi a podrobných údajů o způsobu nasazení přepěťové ochrany. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat i další technické informace o způsobu použití přepěťových ochran, aby mohl správně posoudit příčinu reklamace. Bez sdělení těchto informací negarantuje dodavatel poskytnutí záruky. V případě reklamace na nedostatky v dodávce (nesprávný počet, nesprávné položky či poškození během přepravy) je zapotřebí, aby odběratel o této skutečnosti informovat dodavatele bez zbytečného prodlení, v opačném případě  nemusí dodavatel reklamaci uznat. Reklamace se zasílají k rukám vedoucího organizační složky CITEL Česká republika.

 

Top-Produkt

DS50VGPVS-1000


Top-Produkt

Newsletter

Ihre E-Mail Adresse


Anmelden

Abmelden

Login

Benutzername

Passwort


Anmelden